Support
www.muangthairich.com
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
จำนวนครั้งที่เปิดดูสินค้า : 1577 | ความคิดเห็น: 3

โครงการเมืองไทย ข้าราชการสุขสันต์

 เพิ่มเมื่อ: 2015-10-19 17:20:16.0
 แก้ไขล่าสุด: 2015-10-22 18:11:44.0

รายละเอียด:
ต่อยอดสวัสดิการ
คุ้มครองคุ้มค่า
เบี้ยประกันไม่แพง

ไม่ระบุราคา

 • รับค่าห้องส่วนเกินจากสวัสดิการที่ได้รับ โดยจ่ายตามจริงสูงสุดวันละ 3,500 บาท*
 • รับผลประโยชน์ที่ไม่สามารถเบิกจากสวัสดิการได้ เช่น ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษสูงสุด 350,000 บาท* ต่อปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 500,000 บาท* ต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี**
 • เบี้ยประกันภัยไม่แพง เลือกชำระเป็นรายเดือนได้
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ***
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 15-65 ปี สำหรับข้าราชการ รวมถึงผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว****

- สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเบี้ยประกันภัยกรณีใดกรณีหนึ่งได้ดังนี้

 1. กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับตนเอง : เฉพาะเบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองชีวิตของโครงการนี้เท่านั้นที่ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศ อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
 2. กรณีซื้อโครงการนี้ให้กับบิดา-มารดา : เฉพาะเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ สำหรับการประกันสุขภาพของบิดามารดาของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 49
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

 


ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

  ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จหรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะขอเอาประกันภัย สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ บริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญาได้และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์


หมายเหตุ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองของแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัยครบอายุ 90 ปี

 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์ มีทั้งหมด 19 ข้อ เช่น
  ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณสิวฝ้ากระ รังแคผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัวหรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครองเป็นต้น

 

*คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่**สำหรับแผน 4
**สำหรับความคุ้มครองชีวิตของแบบประกันภัยตลอดชีพ โดยชำระเบี้ยประกันภัยและคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี
***ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
****เป็นผู้มีสิทธิตาม พ.ร.ฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์

 สินค้าที่เกี่ยวข้อง

โครงการเมืองไทย อุ่นใจ 3 คุ้ม โครงการเมืองไทยโรคร้าย เบาหวาน เบาใจ โครงการเมืองไทย High Speed 4G โครงการเมืองไทย ยิ้มสู้โรคร้าย สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟค แคร์
guest
เฉลิมพล รักธรรม
- Guest -

2017-08-30 13:57:46.0 Post : 2017-08-30 13:57:46.0

 อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยติดต่อกลับด้วยครับ

guest
อุมาวดี
- Guest -

2016-08-29 11:20:26.0 Post : 2016-08-29 11:20:26.0

 มีญาติเป็นข้าราชการ จะแนะนำให้เค้าซื้อ

อยากทราบเบี้ยประกันค่ะ 

guest
จารุพันธ์
- Guest -

2016-06-28 09:46:49.0 Post : 2016-06-28 09:46:49.0

ผมเป็นข้าราชการ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์ มีทั้งหมด 19 ข้อ เช่น

มีไรบ้างครับ

guest
ชื่อ
Email
เบอร์โทรศัพท์